//witajwgorach.pl/wp-content/uploads/2018/01/pexels-photo-1.jpg

Fundacja Promocji Turystyki Górskiej "Witaj w Górach"


Góry to piękno i źródło siły twórczej

Nasza Fundacja ma na celu promocję turystyki górskiej i obiektów turystycznych, zdrowego trybu życia i uprawiania turystyki, aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych a także rozwojem krajowej turystyki górskiej oraz aktywizacji potencjału lokalnych i regionalnych rynków turystycznych w okolicach Wisły i Rabki.

Jednocześnie w ramach powierzonych zadań statutowych, Fundacja podejmuje działania w celu przyciągania do współpracy innych fundacji w celu realizacji wspólnych celów oraz wspiera przedsięwzięcia służące podnoszeniu lokalnej atrakcyjności turystycznej.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Krakowiak
Prezes Zarządu
Fundacji Promocji Turystyki Górskiej "Witaj w Górach"

Hotel Premium